Lyø-broderier

Denne side handler om de traditionelle broderier fra Lyø.

Lyø broderigruppe

På Lyø er en gruppe kvinder gået sammen for at genoptage den gamle tradition med korsstingsmotiver.

At genoplive Lyø Broderierne – Kirkepuder

Af Sabina Stolzt-Andersen

Eva Aaberg Wesths store arbejde med at lave research og udarbejde mønstre ud fra de gamle Lyø broderier gjorde, at en gruppe kvinder på Lyø i efteråret 2019 bestemte sig for at forsøge at gen-oplive den gamle broderitradition.

Kvinderne på Lyø har altid været dygtige og flittige indenfor håndarbejde, og der var da også allerede en velfungerende ”Nørklegruppe”, der mødtes en gang om ugen i vinterhalvåret til strikning og hækling. Der var også flere i gruppen, der var dygtige til at brodere, men arbejdet med de traditionelle Lyø broderier var gledet ud af Lybo-kvindernes hverdag for flere generationer siden, så kendskabet var ikke så stort længere.

De fleste familier på øen har dog stadig en skuffe eller dragkiste fyldt med slægtens velbevarede antikke tekstiler, så noget af det første gruppen gjorde var at kigge på, hvad vi hver især havde i gemmerne. Der var blandt andet en fin lille brochure fra en tidligere museumsudstilling, der fortalte lidt om den historiske baggrund for broderierne. Vi fik kigget på rigtig mange af de gamle broderier, tog fotos og fik lavet flere broderimønstre, og herudfra drøftede vi farve- og garnvalg, materialer, stoffer, teknikker, motiver og design – mens vi forsøgte at indkredse og blive bekendt med, hvad det særegne var for de gamle Lyø broderier.

Vi landede hurtigt på, at vi ville lave puder til kirken. Der er nemlig i forvejen dels en meget fin alterdug med Lyø broderier, som en gruppe kvinder på øen lavede i de tidlige 1960’ere. Og så er der en tradition for, at øens kirkegængere kan have deres egen pude liggende på deres plads på kirkebænken. Disse puder er af helt forskellig slags og giver på hver deres måde noget til kirkerummet.

Så ved at lave kirkepuder, kunne Broderigruppens arbejde gå fint i forlængelse af både alterdugen og traditionen med kirkepuder, og desuden blive en rigtig god mulighed for at vise arbejdet frem og gøre de nye Lyø broderier anvendelige.

Nogle af de flittige Lyø-brodøser

Vi blev også hurtigt enige om, at vi ville følge både den gamle Lyø broderi-tradition med, at det var pigerne/kvinderne selv, der var kreative og sammensatte de forskellige motiver til hver deres individuelle design, og kirkepude-traditionen med, at hver pude havde sit eget ”design”, så derfor skulle vores puder heller ikke være ens. Vi ville bruge de gamle motiver og (tilnærmelsesvist) materialer og garnfarver, men vi ville sammensætte dem individuelt og personligt, så hver pude kunne få sit udtryk.

I vores materialevalg har vi været styret af vores evner indenfor broderi og vores begrænsede økonomi. Derfor er materialerne (desværre) heller ikke så historisk korrekte, som de måske ellers kunne have været.

En stor tak skal lyde til gruppens deltagere og til Lyø Menighedsråd for deres samarbejde og støtte til arbejdet.

Kirkepuderne forventes at være færdige i løbet af vinteren/tidligt forår 2020 og skal overrækkes ved en markering i kirken i august måned sammen med en bogreception for Evas ny-udkomne bog.

Ved spørgsmål eller øvrig interesse for Lyø Broderigruppe kan der rettes henvendelse til Sabina, sabina.stoltz@gmail.com